חיפוש עסקאות לפי ישוב

עלות רכישה: 1,400,000 ₪
עלות רכישה: 1,550,000 ₪
עלות רכישה: 1,280,000 ₪
עלות רכישה: 1,470,000 ₪
עלות רכישה: 1,360,000 ₪
עלות רכישה: 1,420,000 ₪